társaság

Boldog udvar

Szerepjáték: WoD - Changeling: The Dreaming

Kedvezményezett kategória: [WoD]Changeling

Tagok száma: 3

Leírás: A Boldogokat idõtlen idõk óta a hagyományok õrzõinek tartják. Õrzik a békét, tiszteletben tartják a szerelmet, megvédik a gyengéket és fenntartják a lovagi erények világát. Hagyománytisztelõk és körültekintõek, jobban szeretik a régit, mint az újat. A legtöbb Boldog az Álommal való újraegyesülést tartja célnak, és ez a cél számukra mindenek felett áll. Szerintük a Káprázat összegyûjtése szent feladat, az álmodók és álmok egyesítése. Nekik a Banalitás a hitetlenkedés csapása, az Álom elutasítása és átok a faerie-ken. A Boldogok az esküszegést, árulást, gyávaságot és a becstelenséget fõbenjáró bûnöknek tekintik. Saját magukra úgy tekintenek, mint az igazság bajnokaira, a stabilitás fenntartóira, a hagyományok õrzõire és a lovagiasság példaképeire. Legnagyobb erényeknek a szépséget, az igaz szerelmet és a becsületet tekintik. A Boldogok gyakran fordulnak a Bárdokhoz - a faerie-k történetíróihoz -, hogy megtudják, hogyan is voltak régen a dolgok. Ösztönösen bíznak a régi módszerekben, mivel példaképnek tartják az õsök bölcsességét. Egyes Boldogok olyannyira beleszeretnek a régi idõkbe, hogy felveszik a halandó középkori Európa öltözködési- és beszéd-szokásait. Még a "legmodernebb" Boldogok is úgy gondolják, hogy a hagyomány és a vének bölcsessége létfontosságú. - Changeling: the Dreaming alapkönyv

 
A kedvezményezett kategóriában található letöltéseket fél áron töltheted le,
ha ezt a Társaságot választottad.