társaság

Boldogtalan udvar

Szerepjáték: WoD - Changeling: The Dreaming

Kedvezményezett kategória: [WoD]Changeling

Tagok száma: 2

Leírás: A Boldogtalanok réges-rég óta a hagyomány kigúnyolói, változás és háború okozói, õrület és gyûlölet szítói. A gyengéket meggyalázzák, s a szabadságot és a vadságot részesítik elõnyben a lovagi rend ellenében. Saját szemükben õk radikális álmodozók, akik változnak az idõvel és mindig a jövõ felé fordulnak. A mai Boldogtalan Udvarhoz tartozók szilárdan hiszik, hogy, mivel az Álom elhagyta õket, nem tartoznak neki engedelmességgel. A Boldogtalanok felhasználják az Álmot a saját céljaikra, a Káprázatot saját dicsõítésükre és akaratuk megerõsítésére. Isteneknek képzelik magukat, akik oktalan tömegek közt járnak, és jogosnak érzik, hogy az emberi és a Kithain kultúra hasznát õk fölözzék le. Egyes Boldogtalanok (különösen a redcapek) még most is gyakorolnak olyan õsi rítusokat, mint a kannibalizmus vagy az emberáldozat. Némely Boldogtalan szeretne visszatérni az Álomba, de csak azért, mert ettõl még több hatalmat remél. A Banalitást erõs ellenségnek tekintik; de nem félni kell tõle, mondják, hanem megzabolázni. A Boldogtalanok legradikálisabbjai úgy gondolják, a Banalitás minden valóság szintézise, az Álomban is létezõ visszásságok természetes következménye. Összességében, a Boldogtalanok azt tartják, az akaratuk ereje legyõzheti a Banalitást. A legnagyobb bûnöknek a habozást, elnyomást, korlátoltságot, cenzúrát, gyengeséget és hagyománytiszteletet tartják. Magukat a változás bajnokainak, a szabadság szobrainak, nagy gondolatébresztõknek és a szabályok ellenségeinek látják. A Boldogtalanok hírhedten lenézik az etikettet, a fényûzést és a Kithain társadalom tagjait. Szerintük a Boldogok ostobák, régimódiak és unalmasak. Ha el is mennek ünnepségekre vagy bálokra, csakis azért, hogy (nyíltan vagy csendesen) gúnyolódjanak. - Changeling: the Dreaming alapkönyv

 
A kedvezményezett kategóriában található letöltéseket fél áron töltheted le,
ha ezt a Társaságot választottad.